DEJAVNOST NE OBRATUJE ZATO NAROČILO NI MOŽNO

Lokanet, v nadaljevanju ponudnik, se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:

  • podatke podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra).
  • kontaktne podatke, ki bodo omogočili komunikacijo prek e-pošte, telefona.
  • bistvene značilnosti storitev.
  • pogoje izvršitve storitve.
  • cene za dogovorjene storitve bodo končne.
  • način plačila in dostave.

Načini plačila in potek izvedbe storitev

Ponudnik omogoča naslednje oblike plačila:

  • Plačilo z gotovino
  • Z nakazilom na transakcijski račun ponudnika storitev
  • V določenih primerih plačilo na obroke

Naročilo storitev je v elektronski obliki, prek spletnega obrazca / emaila, lahko pa v pisni pogodbi. Naročilo (sklenitev posla) velja kot potrjeno, ko naročnik soglaša s storitvami (v-emailu ali pisni pogodbi), ki jih bo ponudnik opravil. Ob potrjenem naročilu veljajo pogoji objavljeni na tej strani, razen če je drugače napisano v pisni pogodbi, ali v potrjenem naročilu.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo naročnik poravnal svojo prvo obveznost do ponudnika na njegov transakcijski račun najkasneje v 8 dneh po prejemu računa.

Prva obveznost znaša 50% vrednosti naročila in plačilo vzdrževanja za naslednje pol leta. Znesek se plača po potrditvi naročila (ali podpisu pogodbe) oziroma v 8. dneh od izdaje računa. Plačilo prve obveznosti je pogoj za pričetek izvajanja naročila za naročnika.

Preostanek zneska vrednosti naročila (druga obveznost) plača naročnik po končni izvedbi del in pred objavo strani na internetu. Plačan preostanek je pogoj za objavo datotek in domene na internetu. Predmet te pogdbe je v lasti ponudnika do poplačila vseh obveznosti.

V primeru, da sredstev, ki jih je plačal naročnik, ne bo dovolj, bo naročnik ob obračunu nemudoma poravnal ponudniku še dolgovana sredstva.

Ponudnik naročniku ne bo posebej zaračunaval običajnih stroškov v zvezi z izvedbo njegovega posla, razen če bo naročnik zahteval dodatne aktivnosti, ki niso bile predvidene z naročilom. V tem primeru bo izvajalec dodatno storitev zaračunal naročniku v skladu s svojim cenikom.

Vzdrževanje spletne strani

Naročnik se s potrjenim naročilom obveže plačevati strošek vzdrževanja spletne strani, ki se plačuje polletno, za pol leta vnaprej. Ponudnik se zavezuje da bo vsaj 15 dni pred prenehanjem zakupljenega gostovanja (vzdrževanja) ali veljavnostjo najema domene obvestil naročnika in mu izstavil račun. V primeru da se slednji ne odzove, lahko ponudnik odstrani datoteke ali domeno iz interneta, saj za gostovanje in domeno ni prejel plačila in se to smatra kot da naročnik ne želi več teh storitev.

V primeru zamud pri plačilih priznava naročnik izvajalcu zakonite zamudne obresti.

Dostava materiala

Naročnik potrebno gradivo pošlje ali na ponudnikov elektronski naslov ali preko Pošte Slovenije.

Pravica do odstopa naročila

Naročnik ima pravico do odstopa pogodbe oziroma naročila za izdelavo spletne strani ali ostalega materiala in storitev, le v prvi fazi izdelovanja, pred osnutkom spletne strani ko pošlje naročniku prvič v vpogled. V primeru odstopa naročnika v tej fazi, se vseeno zaračunajo storitve glede na opravljene ure, ki se sproti beležijo. Naročnik pa je dolžan poravnati tudi vse stroške za katere je ponudnik opravil plačilo pri drugih ponudnikih. V primeru grobih kršitev pogodbe, lahko katera koli stran odpove pogodbo.

Garancija na storitev

Storitev ima garancijo, če je tako navedeno v ponudbi ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju vseh navodil navedenih na spletnih straneh ponudnika. Če so garancijski pogoji kršeni, ponudnik ne bo nastale napake brezplačno odpravil in ne more biti odgovoren za nastalo škodo, pri kateri ni imel neposrednega vpliva. Prav tako ponudnik ni odgovoren za želene uvrstitve v iskalnikih, če naročnik samodejno objavlja povezave na svojo spletno stran.

Čas za izdelavo internetnih predstavitev in ostalega materiala

Čas za izdelovanje internetnih predstavitev ni daljši od 60 dni, razen če to ni predhodno dogovorjeno z naročnikom. Rok za izdelavo prične teči z dnem ko naročnik dostavi ves potreben material za izdelavo. Rok za izdelavo se dogovorno podaljša, če naročnik želi dodatne storitve.

Tehnična podpora in pomoč

Strankam je med delavniki na voljo tehnična podpora ali pomoč, ki se vrši prek elektronske pošte. Ponudnik se odzove na zahtevke samo, če so ti bili posredovani iz elektronskega naslova naročnika, ki je bil podan ob naročilu storitev. Zahtevke preko telefona ali drugih komunikacijskih sredstev ponudnik ni dolžan sprejeti ali upoštevati.

Veljavnost pogojev in pravil poslovanja

Ponudnik si pridržuje pravico da kadarkoli in z obvestilom spremeni pravila in pogoje. Spremembe začnejo veljati v roku 15 dni od objave.

Pritožbe in spori

Ponudnik se obvezuje da bo upošteval samo upravičene pritožbe naročnika. Pritožbo je možno oddati preko elektronskega naslova, postopek pa poteka zaupno. Ponudnik in naročnik se po najboljših močeh trudita spore reševati sporazumno. V primeru ko naročnik noče poravnati svojih obveznosti do ponudnika, lahko slednji to obveznost po predhodnem obvestilu v celoti prenese na ustrezno tretjo osebo.

Pravilnik in pogoji so v veljavi od 01.10.2013

Pogoji servisa računalnikov:

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com